Close

Subdivision & Blocks

Sahibganj

Sahibganj Subdivision
SL.NO. BLOCKS CIRCLES
1 Sahibganj Sahibganj
2 Mandro Mandro
3 Borio Borio
4 Barhait Barhait

Rajmahal

Rajmahal Subdivision
SL.NO. BLOCKS CIRCLES
1 Taljhari Taljhari
2 Rajmahal Rajmahal
3 Udhwa Udhwa
4 Pathna Pathna
5 Barharwa Barharwa